Skolens opbygning
Skolen er opdelt i tre trin:
Yngste trin:   0. – 2. klasse
Mellem trin:  3. – 5. klasse
Ældste trin:   6. – 9. klasse
 
Åbningstid
Der er undervisning for alle fra kl. 8.00 – 14.00
For ældste trin dog nogle dage til 14.45
SFO har morgenåbent alle dage fra kl. 7.00 -8.00
Derudover har den åbent
mandag til torsdag kl. 14.00 - 17.00 og 
fredag fra kl. 14.00 - 16.00

Frugt og mælk - økologisk
Børnene kan være med i en frugt- og mælkeordning.
De får frugt kl. 9.30 og mælk efter behov til frokost.
 
Lejrskole
Hele skolen er hvert år om foråret på lejrskole på Livø. Lejrskolen er incl. i
skolepengeraten.
 
Specialundervisning og støtte
Efter kl. 14 har vi to dage to (y/m og æ1-2) læse/skriveklubber, som er bemandet med lærerkræfter.
 
Vikardækning
Altid vikardækning, der varetages af skolens lærere, der alle er uddannede.
Alle lærere har minimum 30 timers formelt efteruddanelse pr. år.
 
Førskole
Nyt pædagogisk tiltag fra 2011: Førskoleklubben "Bikuben".
Betaling svarer til skolepengeraten pr. måned.
 
Skolepenge mm.
Skolepengene betales forud over 11 måneder. Ved flere børn er der søskenderabat.
Ved skolestart opkræves der et depositum, der vil blive overført til studieture i 8. og 9. klasse.
Depositum tilbagebetales, hvis skolegangen afsluttes før studietur i 8. klasse.
Der er en måneds opsigelse til den første i måneden.
SFO i 0. kl. - 3. kl. er en del af Bifrostpakken og kan således ikke fravælges.
Alle børn på Bifrost må være på skolen efter skoletid og til lukketid.  
Takster for skoleåret - se under fanen Information, Økonomi
 
Ansøgning om befordringstilskud
Der kan søges om tilskud til befordring. Kontakt kontoret for nærmere.
 
Ansøgning om fripladstilskud
Der kan søges fripladsstilskud. Kontakt kontoret for nærmere.
 
Prøvefri skole
Bifrost tilbyder ikke folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse. Bifrost giver heller ikke karakterer.
 
Skolegangen på Bifrost afsluttes med et ’Afsluttende projekt’, der giver mulighed for at vise, hvad der er lært.
Skridt for skridt fra aller første skoledag skabes en helhedslinje inden for både høj faglighed og projektarbejde samt forståelse af, hvad der kendetegner et godt arbejdsforløb: Idé, beslutning, planlægning, handling, formidling og værdsættelse/evaluering.
 
Der gives en skriftlig udtalelse på ’Afsluttende projekt’ mht. involvering, arbejdsproces og hhv. kvalitetsvurdering af rapport, musisk udtryk, fremlæggelse og selvevaluering.
Der gives også skriftlige fag-faglige udtalelser i dansk, engelsk, tysk, matematik, fysik/kemi, idræt.
 
UU-vejledning
Vi samarbejder med Herning Kommune mht. vejledning af valg af ungdomsuddannelse.
Vores udviklingssamtaler (skole/hjem-samtaler) har på ældste trin også fokus på kriterierne for at være uddannelsesparat.